ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

คำแนะนำของ บริษัท ในการดำเนินงาน

บริษัท จัดการ: วันหยุด บริษัทจำกัดสร้างโอกินาว่า
ติดต่อ: 098-911-8847
E-mail address: vac-oki@nirai.ne.jp
ที่อยู่: Yubinbango904-0417 โอกินาวาออนน่ามาเอดะ 2151-1
MapCode: 206 030 269 * 50